Handelsbetingelser

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, der betragtes som en del af aftalegrundlaget mellem køber og Silkeplanter.com, er gældende for alle leverancer og tjenesteydelser fra Silkeplanter.com i det omfang, de ikke er fraveget ved anden skriftlig aftale.

1. Priser
Alle priser er angivet i danske kroner ekskl. moms ab Silkeplanter.com’s pakkelager i Helsingør. Priser i parantes er angivet i danske kroner inkl. moms ab Silkeplanter.com’s pakkelager i Helsingør .
Ved køb under DKK. 1.000,- ekskl. moms (DKK. 1.250,00 inkl. moms) tillægges ekspeditionsgebyr på DKK. 120,- ekskl. moms (DKK. 150,00 inkl. moms). Gebyr for papirfaktura med almindelig post samt gebyr for behandling af e-fakturering, se venligst punkt 5. Fakturering.
Ydelser, der ikke fremgår af hjemmesiden, faktureres særskilt efter aftale.

SALG TIL PRIVATE KUNDER KAN KUN SKE VED KØB AF HELE KASSER.

Der bliver pålagt 25 % af prisen for anbrud, ved køb af IKKE hele kasser.

2. Korrespondance ved køb
Al korrespondance mellem køber og Silkeplanter.com er skriftlig og foregår via hjemmesiden www.silkeplanter.com’s bestillingssystem eller pr. e-mail via hjemmesidens kontaktformular.

3a. Bestilling fra Danmark
Forespørgsel vedrørende bestilling kan ske ved at kontakte Silkeplanter.com på telefon: +45 4013 3918.
Alle bestillinger skal ske skriftligt via hjemmesidens online bestillingssystem eller via e-mail.

Ved forbrugerkøb fremsendes kontantfaktura på de bestilte varer (inkl. leveringsomkostninger). Betaling skal ske inden levering.

Når bestilling er modtaget fremsender Silkeplanter.com en bestillingsbekræftelse via e-mail til den oplyste e-mailadresse. Bestillingsbekræftelsen indeholder alle nødvendige oplysninger og betragtes som gensidig accept på handlens indgåelse.
Købelovens bestemmelser er gældende.

Ved handelskøb kan en bestillig af varer kan ikke annulleres, og leverede varer kan ikke returneres eller ombyttes. Silkeplanter.com modtager ikke varer retur.

Ved bestilling på hjemmesiden, er det bestillers ansvar at egne indtastede data (navn, adresse m.v.) er korrekte, således at disse oplysninger problemfrit kan anvendes af Silkeplanter.com ved fakturering og forsendelse af ordren.

3b. Bestilling fra Grønland og Færøerne
Alle bestillinger skal ske skriftligt via hjemmesidens online bestillingssystem.

Når bestilling er modtaget fremsender Silkeplanter.com en bestillingsbekræftelse via e-mail til den oplyste e-mailadresse. Bestillingsbekræftelsen indeholder alle nødvendige oplysninger og betragtes som gensidig accept på handlens indgåelse.

Betaling for de bestilte varer (inkl. leveringsomkostninger) opkræves inden levering. Bestiller betaler alle omkostninger vedr. overførsel til Silkeplanter.com’s bank. Når det fulde beløb er registreret indgået på Silkeplanter.com’s bankkonto, sendes ordren til den oplste modtageradresse. Eventuelle skatter og/eller afgifter i modtagerlandet, betales af bestiller.

Ved bestilling på hjemmesiden, er det bestillers ansvar at egne indtastede data (navn, adresse m.v.) er korrekte, således at disse oplysninger problemfrit kan anvendes af Silkeplanter.com ved fakturering og forsendelse af ordren.

Betalte varer kan ikke annulleres. Leverede varer kan ikke returneres eller ombyttes.

3c. Bestilling fra Norge og Sverige
Når bestilling er modtaget fremsender Silkeplanter.com en bestillingsbekræftelse via e-mail til den oplyste e-mailadresse. Bestillingsbekræftelsen indeholder alle nødvendige oplysninger og betragtes som gensidig accept på handlens indgåelse. Såfremt der er specielle forhold omkring din bestilling, vil Silkeplanter.com kontakte dig.

Betaling for de bestilte varer (inkl. leveringsomkostninger) opkræves inden levering. Bestiller betaler alle omkostninger vedr. overførsel til Silkeplanter.com’s bank. Når det fulde beløb er registreret indgået på Silkeplanter.com’s bankkonto, sendes ordren til den oplste modtageradresse. Eventuelle skatter og/eller afgifter i modtagerlandet, betales af bestiller.
På grund af uforholdsmæssigt store leveringsomkostninger til Norge, behandles bestillinger under NOK 8.000,00 desværre ikke. Alle øvrige bestillinger skal ske skriftligt via hjemmesidens online bestillingssystem.

Ved bestilling på hjemmesiden, er det bestillers ansvar at egne indtastede data (navn, adresse m.v.) er korrekte, således at disse oplysninger problemfrit kan anvendes af Silkeplanter.com ved fakturering og forsendelse af din bestilling.

Betalte varer kan ikke annulleres. Leverede varer kan ikke returneres eller ombyttes.

4a. Betalingsbetingelser for Danmark
Virksomheder og offentlige institutioner: Netto kontant 8 dage ifølge faktura.
Forbrugerkøb: Netto kontant inden levering (ifølge fremsendte faktura). Fakturaen sendes pr. mail.

4b. Betalingsbetingelser for Grønland og Færøerne
Silkeplanter.com opkræver forudbetaling i DKK inden levering. Bestilte varer afsendes fra Danmark. Silkeplanter.com opkræver ikke dansk moms. Eventuelle skatter og/eller afgifter i modtagerlandet, betales af bestiller. Bestiller betaler alle omkostninger vedrørende overførsel til Silkeplanter.com’s bank.

4c. Betalingsbetingelser for Norge
Silkeplanter.com opkræver forudbetaling i DKK inden levering.
Bestilte varer afsendes fra Danmark. Der opkræves ikke dansk mva. Eventuelle skatter og/eller afgifter i modtagerlandet (Norge), betales af modtager.
Bestiller betaler alle omkostninger vedrørende overførsel til Silkeplanter.com’s bank.

4d. Betalingsbetingelser for Sverige
Silkeplanter.com opkræver forudbetaling i DKK inden levering.
Bestilte varer afsendes fra Danmark. Silkeplanter.com opkræver dansk moms hos privatkunder. Eventuelle skatter og/eller afgifter i modtagerlandet, betales af bestiller. Bestiller betaler alle omkostninger vedrørende overførsel til Silkeplanter.com’s bank.

5. Fakturering
Som standard fremsender Silkeplanter.com ikke papirfaktura med almindelig brevpost. Ved køb fremsender Silkeplanter.com faktura som PDF-fil til kundens e-mail adresse. Såfremt kundens e-mail adresse ikke kan
modtage Silkeplanter.com’s fremsendte PDF-faktura, fremsendes mod gebyr på DKK. 30,- ekskl. moms (DKK. 37,50 inkl. moms) papirfaktura med almindelig brevpost til faktureringsadressen.

Ved elektronisk fakturering til offentlige eller til andre virksomheder med et EAN nummer tillægges faktureringsgebyr på DKK 20,- ekskl. moms (DKK. 25,- inkl. moms).

For at læse og udskrive fakturaen i PDF format kræves programmet Adobe Reader. Du kan downloade programmet gratis her:
Hent Acrobat Reader

6. Procedure ved for sen betaling
Af Silkeplanter.com’s fremsendte faktura fremgår den sidste rettidige betalingsdag. Efter denne dato beregnes renter i.h.t Renteloven.

Betaling af faktura senere end sidste betalingsdag medføre rykkerskrivelser pr. e-mail. Gebyr pr. rykkerskrivelse er DKK 100,00. Bestiller accepterer at rykkerskrivelser bliver afsendt på e-mail. Bestiller accepterer, at disse modtages på den af bestiller oplyste og til fakturering benyttede e-mail konto.

7. Kontantsalg og ejendomsret
Som anført i afsnittet om “Betaling” sker levering under forudsætning af kontant betaling ved leveringen.
En aftale om, at rettidig betaling af købesummen anses for sket, såfremt hele købesummen er betalt indenfor en kortere frist efter leveringsdagen (sidste rettidige betalingsdag), betragtes ikke som en kreditaftale. Ejendomsretten til leverede varer forbliver Silkeplanter.com’s, indtil hele købesummen er betalt, hvorfor køber indtil da er uberettiget til at videresælge, udleje, pantsætte eller på anden lignende måde disponere over disse. Betales købesummen ikke rettidigt og undlader køber trods anmodning herom fortsat at betale det skyldige beløb, er Silkeplanter.com berettiget til uden yderlig varsel at afhente de leverede varer eller om nødvendigt via fogedretten at det varerne tilbageleveret.
Køber forpligter sig til at betale alle omkostninger, herunder gebyrer og salærer til advokat, inkassobureau m.v.

8. Levering og leveringsomkostninger
Alle vare leveres ab Silkeplanter.com’s lager i Helsingør og levering sker for købers regning og risiko. Såfremt køber ikke har instrueret specielt, sker leveringen enten med Silkeplanter.com’s egen bil, Post Danmark eller ufranko med Danske Fragtmænd. Ved alle leveringer vil Silkeplanter.com anvende den for kunden mest fordelagtige leveringsform. Leveringsomkostningerne vil afhænge af forsendelsens størrelse og det geografiske område varen skal leveres i. Overstiger størrelsen af forsendelsen Post Danmarks tilladte størrelse for postpakker, vil forsendelsen automatisk blive leveret med Silkeplanter.com’s egen bil eller ufranko med Danske Fragtmænd.
Såfremt bestillingen leveres med Silkeplanter.com’s egen bil eller med Post Danmark, fakturerer Silkeplanter.com leveringsomkostningerne direkte til køber.
Minimum leveringsomkostninger er DKK. 120,- ekskl. moms (DKK. 150,00 inkl. moms). Silkeplanter.com opkræver ikke porto.

Leveres bestillingen ufranko med Danske Fragtmænd, vil leveringsomkostningerne blive faktureret af Danske Fragtmænd direkte til køber.

Ved modtagelsen – og inden modtager kvittere over for Silkeplanter.com’s chauffør, pakkeposten ellers Danske Fragtmænd – skal modtager sikre sig at det leverede ikke er skadet. Ligeledes skal modtager sikre sig at antal kolli (pakker) stemmer overens med enten antal kolli på fragtbrevet eller det man kvittere for hos Silkeplanter.com’s chauffør og Post Danmark. Ved synlige skader (fragtskader) og manglende kolli skal indsigelse anføres på fragtbrevet eller i forbindelse med kvitteringen hos Silkeplanter.com’s chauffør og pakkeposten.
Er det bestilte ødelagt og derfor ubrugeligt, skal modtager nægte modtagelsen. Har modtaget ikke gjort indsigelser/anmærkninger i forbindelse med modtagelsen eller er det bestilte ikke mægtet modtaget vil skader efterfølgende blive betragtet som selvforvoldte og dermed ikke omfattet af reklamationsretten.

Er køber eller købers repræsentant ikke til stede på leveringsadressen på leveringstidspunktet og/eller afhenter køber ikke efterfølgende det bestilte hos Post Danmark/Danske Fragtmænd og det bestilte i den anledning evt. returneres til Silkeplanter.com, sker den opståede retur- og genforsendelse for købers regning.
Har køber ved bestilling oplyst ukorrekte eller ufuldstændige data (navn, adresse m.v.), således at Post Danmark/Danske Fragtmænd ikke kan aflevere forsendelsen og den i den anledning returneres til Silkeplanter.com, sker den opståede retur- og genforsendelse for købers regning.

9. Leveringstid
Silkeplanter.com er ikke lagerførende på alle varer. For at holde omkostningsniveauet og dermed salgsprisen nede, hjemtages en stor del af sortimentet på bestilling. Leveringstiden vil derfor typisk være på 5 til 10 arbejdsdage fra den dato, hvor Silkeplanter.com modtager en online-bestilling. Til Færøerne og Grønland må påregnes en forlænget leveringstid.

10. Fortrydelsesret ved forbrugerkøb
Ønsker du som forbruger at fortryde købet, skal du skriftligt (eksempelvis pr. e-mail) kontakte Silkeplanter.com senest 14 dage efter modtagelse af dine varer.
Silkeplanter.com vil herefter oplyse om, hvortil varen skal returneres.
For at kunne gøre brug af fortrydelsesretten, skal varen returneres i samme stand, som du modtog den – det vil sige ubrugt og i den originale emballage. Originalemballagen skal desuden være i en stand der muliggøre videresalg, idet der på emballagen er anført væsentlige oplysninger om varen, som er nødvendig information for vore kunder. Silkeplanter.com sælger kun varer i hele pakninger. Derfor vil manglende eller beskadiget original emballage på returnerede varer, medføre en væsentlig forringelse af varens salgsværdi. Du skal selv afholde omkostningerne i forbindelse med returnering af varen.

Ved salg til virksomheder og offentlige institutioner ydes der ikke fortrydelsesret.

11. Reklamation
For handelskøb er der 12 måneders reklamationsret på alle produkter. For forbrugerkøb er der 24 måneders reklamationsret.

Reklamationsretten betyder, at de som kunde kan klage over fejl og mangler ved produktet som er opstået inden for reklamationsperioden.
Der skal reklameres inden for rimelig tid efter manglen er konstateret.
Reklameres der inden 2 måneder anses reklamationen altid for værende rettidig. Det er dog en forudsætning at eventuelle mangler ikke er
opstået som følge af fejlagtigt brug af planterne eller af evt. anden skadeforvoldende adfærd.

Da der konstant foregår produktudvikling på vores planter, kan det ikke forventes at planter bestilt af flere omgange over tid er helt ens i udførelse og udseende. En sådan forskellighed er ikke en fejl eller mangel ved produktet.

Såfremt der fra Silkeplanter.com er fremsendt varer, der efter købers opfattelse ikke er i overensstemmelse med det bestilte, skal køber inden 14 dage fra modtagelsen fremsende skriftlig reklamation (eksempelvis pr. e-mail) til Silkeplanter.com. Undlader køber at reklamere eller overskrides fristen på 14 dage, betragtes leverancen som værende accepteret af køber og kan derfor ikke ombytte eller returnere de leverede varer.

Ved reklamation inden for reklamationsperioden, yder Silkeplanter.com selvfølgelig fuld support i henhold til gældende lovgivning.
Send Silkeplanter.com en e-mail med en beskrivelse af problemet. Vi vil vende tilbage og meddele hvordan reklamationen efterfølgende håndteres.
Alle forsendelser til Silkeplanter.com skal sendes franko. Reklamationer sendt ufranko eller pr. efterkrav vil ikke blive modtaget. Såfremt det indsendte produkt er behæftet med en reklamationsberettiget fejl eller mangel, refunderer Silkeplanter.com rimelige fragtomkostninger.
Skyldes den anførte fejl og mangel derimod en fejlbehandling af produktet (en ikke reklamationsberettiget fejl og mangel), dækkes fragtomkostningerne til og fra Silkeplanter.com ikke.

12. Modregning
Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav, som ikke er anerkendt af Silkeplanter.com.

13. Forbehold
Silkeplanter.com tager forbehold for forsinkelser, såfremt disse forsinkelser skydes forhold hos underleverandører og/eller transportører. Køber er ikke berettiget til at annullere ordre på grund af forsinkelser i leverancen.

14. Ansvarsbegrænsning
Et erstatningskrav over for Silkeplanter.com kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand.
Silkeplanter.com hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.

15. Disclaimer og ophavsret
Silkeplanter.com påtager sig intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale
på dette websted eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl eller uhensigtsmæssigheder i materialet eller andre årsager. Silkeplanter.com forbeholder sig retten til uden varsel, at foretage ændringer af det publicerede materiale på dette websted.
Silkeplanter.com har retten til domænet www.silkeplanter.com og ophavsretten til indholdet herpå i henhold til ophavsretsloven, medmindre andet udtrykkeligt er angivet i konkrete tilfælde. Ophavsretten til indholdet omfatter alt materiale, der er publiceret på webstedet, uanset om materialet efterfølgende er slettet eller ændret.

16. Håndtering af persondata
Ingen personlige oplysninger, som silkeplanter.com registrerer i forbindelse med en forespørgsel eller en bestilling af produkter, bliver på noget tidspunkt overdraget eller solgt til tredjemand. Det er kundens ansvar, at korrekte kundedato oplyses. Oplyste kundedata er kun tilgængelige for silkeplanter.com.
I forbindelse med forespørgsel anmoder vi om navn, adresse, postnr., by, telefonnr. og e-mail. Ved bestilling af produkter udbeder vi os navn/firmanavn, CVR-nr./EAN-nr., hjemsted, leveringsadresse, evt. kontaktperson, telefonnr. og e-mail.
For at verificere bestiller, logges bestillers computers IP-nummer.
Disse informationer bruges udelukkende i forbindelse med behandling af ordre og forespørgsler.
Informationerne transmitteres og lagres elektronisk i ukrypteret form og gemmes efter de på området gældende regler i fem år. Der registreres ingen andre personfølsomme oplysninger.

17. Immaterielle rettigheder
Samtlige immaterielle rettigheder herunder ophavsret, varemærke samt alle øvrige rettigheder til websiden tilhører Silkeplanter.com.
Materiale tilgængeligt på denne webside må downloades til ikke kommercielt og personligt brug forudsat, at samtlige disse rettigheder respekteres.
Indholdet på denne webside, herunder tekst og billeder, må ikke på nogen måde anvendes til offentligt eller kommercielt brug, uden forudgående skriftligt samtykke fra Silkeplanter.com.

18. Virksomheden
Silkeplanter.com (Tikøb Grønt og Anlæg)
Gurrevej 363
DK-3000 Helsingør
CVR-nr. 1697 2045
Bank: 6301 2003430
IBAN: DK9463010002003430